Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád modelářského letiště Hohenegger 2016

6. 1. 2016

Provozní řád modelářského letiště HOHENEGGER

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele i návštěvníky.

  1. Modelářské letiště „HOHENEGGER“ je pozemek fy. Asental s.r.o. pronajatý LMK Meteor Havířov za úplatu. Toto letiště spravují členové tohoto klubu.
  2. Letiště je určeno především členům LMK Meteor Havířov. Vstup je zde povolen i ostatním modelářům, provozujícím modelářskou činnost, kteří řádně uhradili poplatek za užívání tohoto letiště. Zaplacení poplatku prokazuje každý cizí modelář na požádání člena LMK Meteor Havířov obdrženou známkou na příslušný rok. Bez uhrazení tohoto poplatku bude dotyčný modelář užívající vzletovou plochu nekompromisně vykázán. Výše poplatku na příslušný rok je uveden na www stránkách klubu.
  3. Po uhrazení poplatku obdrží dotyčný spolu se stvrzenkou a známkou rovněž klíč od závory na příjezdové cestě. Klíč má evidenční číslo, je proti podpisu, nepřenosný a zodpovídá za něj příslušná osoba. Po opuštění letiště je dotyčný povinen závoru uzamknout. Případné zneužití klíče bude řešeno právní cestou.
  4. Starty a přistávání modelů jsou povoleny jen na vzletové ploše tj. nízko sečená ohraničená plocha napříč příjezdové cesty, přičemž maximální letová hladina je 300 metrů. Vztahuje se i na modely z pěnových hmot. Je přísný zákaz létání nad obslužnou plochou tj. plocha k parkování vozidel, s pergolou, ohništěm a nad diváky,
  5. V depu je zakázáno startování veškerých motorů, jakožto i pojíždění modelů s nastartovaným motorem (depo je přípravný prostor mezi vzletovou plochou a pražci).
  6. Provoz modelů se spalovacími motory je povolen pouze v době od 09:00 do 20:00 hodin.
  7. Modelář nevyužívající pásmo 2,4 GHz je povinen o tomto informovat všechny ostatní přítomné modeláře s případným uvedením kanálu.
  8. Za škody na majetku a případně i na zdraví způsobené druhé osobě provozem modelu odpovídá osoba, která model v době nehody řídila, případně osoba, která nehodu modelu způsobila. Doporučujeme, aby měl každý modelář sjednáno pojištění za škody způsobené provozem modelů.
  9. Závěrem přejeme příjemný pobyt na našem letišti a prosíme všechny, kteří se na letiště dostaví třeba i za jinými účely než modelářskými, aby se zde chovali slušně, ohleduplně, udržovali pořádek, nic neničili a v ohništi nespalovali odpadky.

Kontakt na správce letiště:  Nedojedlý Alois    tel. 777 770 568

Výběr poplatků:  Šmída Roman tel. 603 778 572;  

                            Hauk Miroslav tel. 603 928 857

LETU ZDAR !!!

www.lmkmeteor.estranky.cz